فهرست دستگاه های چاپ:

1- دستگاه های چاپ پارچه:

 • الف - دستگاه های چاپ سابلیمیشن:
 1. مدل Mimaki  JV150-160        عرض 160 سانتیمتر / تک هد EPSON اورجینال / ساخت میماکی ژاپن
 2. مدل Mimaki JV300-160         عرض 160 سانتیمتر / دو هد EPSON اورجینال / ساخت میماکی ژاپن
 3. مدل Mimaki TS300P-1800     عرض 180 سانتیمتر / چهار هد PANASONIC اورجینال / ساخت میماکی ژاپن
 4. مدل Mimaki TS500P-3200     عرض 320 سانتیمتر / دوازده هد PANASONIC اورجینال / ساخت میماکی ژاپن
 5. مدل Mimaki TIGER-1800B     عرض 180 سانتیمتر / هشت هد KYOCERA ژاپن / ساخت میماکی در ایتالیا
 6. مدل Sky-Color  SC-1900       عرض 180 سانتیمتر / دو هد EPSON 3200 / ساخت کمپانی اسکای کالر چین
 7. مدل Sky-Color H1                عرض 180 سانتیمتر / سه هد EPSON 3200 / ساخت کمپانی اسکای کالر چین
 • ب - دستگاه های چاپ مستقیم پارچه:
 1. مدل Mimaki TX300P-1800      عرض 180 سانتیمتر / چهار هد PANASONIC اورجینال / ساخت میماکی ژاپن
 2. مدل Mimaki TX300P-1800B     عرض 180 سانتیمتر / چهار هد PANASONIC اورجینال / ساخت میماکی ژاپن
 3. مدل Mimaki TIGER-1800B       عرض 180 سانتیمتر / شانزده هد KYOCERA / ساخت میماکی در ایتالیا

   2- دستگاه های چاپ اکوسالونت:

 • الف - دستگاه های چاپ:
 1. مدل Mimaki JV150-160    عرض 160 سانتیمتر / تک هد EPSON اورجینال / ساخت میماکی ژاپن
 2. مدل Mimaki JV300-160    عرض 160 سانتیمتر / دو هد EPSON اورجینال / ساخت میماکی ژاپن
 • ب - دستگاه های چاپ و برش:
 1. مدل Mimaki CJV150-75     عرض چاپ و برش تا 80 سانتیمتر
 2. مدل Mimaki CJV150-107   عرض چاپ و برش تا 110 سانتیمتر
 3. مدل Mimaki CJV150-160   عرض چاپ و برش تا 136 سانتیمتر
 4. مدل Mimaki CJV150-160   عرض چاپ و برش تا 161 سانتیمتر

 3 - دستگاه های چاپ و برش یووی:
 

 1.  مدل Mimaki UCJV300-75      عرض چاپ یووی و برش تا 80 سانتیمتر  / دو هد Ricoh GEN5 اورجینال / با قابلیت چاپ 5 لایه همزمان
 2. مدل Mimaki UCJV300-107     عرض چاپ یووی و برش تا 110 سانتیمتر / دو هد Ricoh GEN5 اورجینال / با قابلیت چاپ 5 لایه همزمان
 3. مدل Mimaki UCJV300-160     عرض چاپ یووی و برش تا 161 سانتیمتر / دو هد Ricoh GEN5 اورجینال / با قابلیت چاپ 5 لایه همزمان

 


 

4 - دستگاه های کاتر پلاتر (برش شبرنگ):

سری اداری:

 1. مدل Mimaki CG-60SRIII    عرض مفید برش تا 60 سانتیمتر
 2. مدل Mimaki CG-100SRIII  عرض مفید برش تا 107 سانتیمتر
 3. مدل Mimaki CG-130SRIII  عرض مفید برش تا 137 سانتیمتر

سری صنعتی:

 1. مدل Mimaki CG-75FXII     عرض مفید برش تا 76 سانتیمتر
 2. مدل Mimaki CG-130FXII   عرض مفید برش تا 130 سانتیمتر
 3. مدل Mimaki CG-160SRIII  عرض مفید برش تا 160 سانتیمتر