امروزه و در دنیای چاپ دیجیتال؛ با استفاده از ابتکار و خلاقیت فردی در کنار نرم افزارها و ماشین آلات به روز دنیا می توان زیباترین طرح ها و تصاویر را خلق کرد و بهره وری را نیز افزایش داد. برای موفقیت در چنین بازاری باید همگام با تکنولوژی به جلو رفت و تصمیم های صحیح گرفت.