کمپانی میماکی ژاپن ماشین آلات جانبی جدیدی را برای چاپ دیجیتال مستقیم پارچه معرفی کرده است. این مجموعه شامل: دستگاه آماده سازی پارچه (دستگاه کوتینگ) و دستگاه بخار (استیمر) و دستگاه شستشو (واشینگ) می باشند.
 

 

Coating machine

 

 

دستگاه شستشو پارچه